• Decrease
  • Increase
  • Show Icons

CashbackCashback minder meget om rakeback, men er ofte baseret på points der omregnes svarende til at du får en given procentsats tilbage. Ligeledes er der flere steder netværks regler der dikterer at man ikke må kalde spillerincitamenter for rakeback og man bruger derfor bl.a. termen cashback.

Pokergirl.nu | Seagreen Gardens, 7550, Kiti, Cyprus | Email pokergirl@pokergirl.nu | WI
Copyright ©2008-2014 Pokergirl.nu